HUISREGELS:

 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • Door het betreden van het festivalterrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden.
 • Op kunstwerken gemaakt tijdens het festival rust intelectueel eigendom en auteursrecht. Het gebruiken van foto’s en video’s voor publicatie en promotie doeleinden is zonder toestemming van de organisatie en betaling van de gebruikelijk licentievergoeding niet toegestaan.
 • Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van organisatie, beveiliging, vrijwilligers en hulpdiensten op te volgen.
 • De organisatie van het Kings of Colors Festival kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement. Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren.
 • Minderjarigen worden alleen onder begeleiding van een meerderjarige toegelaten.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij u te hebben.
 • Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festivalterrein te verlaten.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden wordt aangifte bij de politie gedaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht personen van het terrein te verwijderen die agressief, hinderlijk aangeschoten, dronken of aanstootgevend gedrag vertonen.
 • Op het festivalterrein wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor personen onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.
 • Op en rondom het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik van tabak van toepassing.
 • Op en rondom het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op het festivalterrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein.
 • Parkeren kan op het parkeerterrein van De Verkadefabriek, de Brabanthallen en/of het Transferium. Parkeren in de wijken rondom het festivalterrein is verboden.
 • Denk bij het verlaten van het festivalterrein ook aan de buren.