HUISREGELS:

 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • Door het betreden van het festivalterrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden.
 • Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van organisatie, beveiliging, vrijwilligers en hulpdiensten op te volgen.
 • De organisatie van het Kings of Colors Festival kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot het evenement. Bezoekers tot en met 21 jaar dienen zich altijd te legitimeren.
 • Minderjarigen worden alleen onder begeleiding van een meerderjarige toegelaten.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij u te hebben.
 • Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festivalterrein te verlaten.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden wordt aangifte bij de politie gedaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht personen van het terrein te verwijderen die agressief, hinderlijk aangeschoten, dronken of aanstootgevend gedrag vertonen.
 • Op het festivalterrein wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor personen onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.
 • Op en rondom het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik van tabak van toepassing.
 • Op en rondom het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op het festivalterrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein.
 • Parkeren kan op het parkeerterrein van De Verkadefabriek, de Brabanthallen en/of het Transferium. Parkeren in de wijken rondom het festivalterrein is verboden.
 • Denk bij het verlaten van het festivalterrein ook aan de buren.