OVER ONS

“Ik herinner mij het moment dat ik geraakt werd door de documentaire Style Wars als de dag van gisteren. Daar zat ik dan als jochie van 13 volledig gebiologeerd te kijken naar een geweldig epos over de graffiti scene in New York. Na het zien van deze documentaire ben ik besmet met het graffitivirus en dit virus is tot de dag van vandaag door mijn bloed blijven stromen. In die tijd leerde ik Patrick de Kaste kennen die lid was van een rivaliserende crew in Veenendaal. Ondanks de rivaliteit en het elkaar proberen af te troeven, is er ook een hechte vriendschap ontstaan. Onze vriendschap en gezamenlijke passie voor graffiti is de basis voor het Kings of Colors. Graffiti wordt meer en meer geaccepteerd en steeds populairder. Het heeft het rauwe, authentieke van de straat; dat spreekt mensen aan. Een graffitiwand leeft, je voelt dat er met passie aan is gewerkt. Met het oprichten van Kings of Colors is voor mij een jongensdroom in vervulling gegaan. Er gebeurt zoveel moois op straat, dat wil ik graag met iedereen delen. Met Kings of Colors wil ik liefhebbers en buitenstaanders graag welkom heten in de wereld van Urban Art en Culture”.

Jan-Henk van Ieperen

I remember the moment I was struck by the documentary Style Wars like yesterday. I sat there, 13 years of age, watching a epic story about the graffiti scene in New York. After watching this documentary, I was infected with the graffiti virus and this virus continued to flow through my blood to this day. At that time I met Patrick de Kaste who was a member of a rival graffiti crew in Veenendaal. Despite the rivalry and trying to outdo each other, a close friendship developed. Our friendship and shared passion for graffiti is the basis for the Kings of Colors. Graffiti is more and more accepted and increasingly popular. It has the raw, authenticity of the streets that appeals to people. A graffiti wall is alive, you feel that it has been worked on with passion. A boy’s dream came true with the founding of Kings of Colors. So many beautiful things happen on the street, I want to share that with everyone. With Kings of Colors, I would like to welcome enthusiasts and outsiders to the world of Urban Art and Culture”.

Jan-Henk van Ieperen

“Ieder mens heeft een levenslijn en in die lijn zit jouw passie, ideeën, ervaringen, wijsheid en ga zo maar door. De rode draad in mijn levenslijn is Hip Hop en de cultuur die daarbij hoort. Op mijn 12de ben ik hier mee in aanraking gekomen en is na al die jaren nog steeds een rode draad in mijn leven. Ik ben begonnen met breakdancen en graffiti spuiten, maar omdat ik een paar kilo zwaarder ben geworden en ouder, ben ik nu alleen bezig met graffiti. De reden dat ik met Jan Henk Kings of Colors ben begonnen, is dat we allebei dezelfde passie delen.  Wij kennen elkaar al vanaf onze tierner jaren, dus er ligt een goede fundering. Kings of Colors is mijn creatieve uitlaatklep die ik graag deel met iedereen”.

Patrick de Kaste

Every person has a lifeline and that line contains your passion, ideas, experiences, wisdom and so on. The common thread in my lifeline is Hip Hop and the culture that goes with it. At the age of 12 I came into contact with graffiti and so many years later, it’s still fully present. I started as a breaker and sprayed graffiti, but because I have become a few pounds heavier and older, I am now only active as a graffiti artist. Together with Jan Henk I founded Kings of Colors because we both share the same passion. We have known each other since we were kids so the foundation is solid as a rock. Kings of Colors is my creative outlet that I like to share with everyone“.

Patrick de Kaste